Fel

Test és Hatalom: A Szomato-terápiás konferencián jártunk

Test és Hatalom: A Szomato-terápiás konferencián jártunk

A küzdelem, az önátadás, és az együttműködés folyamatai. Előadásunkban a perinatális időszak hatalmi és autonómia kérdéseit jártuk körül. Ezek az anya életének számos területén megjelennek.

Érintik a testhez való viszonyulást, az önrendelkezés kérdéseit, a családi és társadalmi környezettel való kapcsolat és bizalom témáit, egészen a nagyobb egésszel való szembesülésig, a saját hatóerő korlátainak megtapasztalásáig.

Ebben az időszakban oly erős a belső átformálódás, – a keretrendszer, a belső viszonyulások és a rendszert alkotó elemek is átrendeződnek -, hogy Daniel Stern kiemelt állapotnak, az anyaság állapotának nevezte, és olvasztótégelyhez hasonlította. A belső küzdelmek, az erőviszonyok átrendeződése alkotják az anyává válás lélektani folyamatát. A küzdelemből születő önátadás és együttműködés teszi lehetővé a fejlődő magzat számára szükséges környezet létrejöttét, a szülésre és a gyermekágy időszakára való felkészülést.

Az anya testi és lelki folyamatai alkotják azt a talajt, amibe a mag beágyazódik, és az általa és a környezete alkotta világba nő bele a baba. Amilyen ez a világ, olyan tapasztalatok, élmények érik a fejlődő magzatot és gyermeket, megalapozva az önmagáról és környezetéről alkotott képét, formálódó valóságát. A tartalmazó anya épp úgy lehet a gondoskodó mindenséggel való egység élménye, mint egy fenyegető, pusztító, romboló hatalom. Ez adja meghatározó jelentőségét ennek az időszaknak.