Fel

Fókusztréner csoport 2024. április 5-én

Következő alkalom:

2024/04/05

Időtartam:

Képzés 120 óra

Fókusztréner csoport 2024. április 5-én

A csoport elindult. Következő fókusztréner csoportunk várhatóan 2025 őszén indul.

A képzés célja az önismereti szakasz során megismert fókuszolás készségének elmélyítése, valamint a fókusz kísérés és a fókuszolás tanítás módszerének elsajátítása szupervíziós keretben. A képzés végén a jelöltek záróvizsgát tesznek.

A tréner képzést elvégzők fókusztréner címet kapnak. A fókusztréner jogosult egyéni önismereti folyamatok kísérésére fókuszolás szemlélettel, valamint fókuszolás tanítására egyéni és max. 60 órás csoportos helyzetben. A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése, a sikeres fókusztréneri vizsga a fókuszolás-orientált terapeuta képzés bemeneti feltétele.

A csoportba várjuk azok jelentkezését, akik elvégezték a fókuszolás önismereti szakaszát, és szeretnék megszerezni a fókusztréner címet, valamint azokét, akik jártak már fókusztréner képzésbe, de még nem szerezték meg a fókusztréner címet.

Helyszín: Fókuszolás Központ, 1027 Budapest Frankel Leó 14.

Képzés: havi egy péntek, 9-18 óra között (10 munkaóra), 12 alkalom, összesen 120 óra.

Vizsga: külön alkalom, létszámtól függően egy vagy két nap.

Költség: 25000 Ft/alkalom. A vizsga külön alkalomnak számít.

Időpontok:
2024. április 5.
2024. május 3.
2024. június 21.
2024. szeptember 13.
2024. október 4.
2024. november 8.
2024. december 6.
2025. január 31.
2025. február 28.
2025. március 21.
2025. április 25.
2025. május 23.
Vizsga: 2025. június 27.

Érdeklődés, jelentkezés:  fokusz@afokuszolas.hu

Rosnyay Nóra Rita      30/377-60-41   rosnyay.nora@gmail.com

Schwarcz Ágnes    30/468-92-68   sa.fokuszkozpont@gmail.com

Facebook esemény.

Részvételi feltételek

 • 150 órás zárt fókuszolás-orientált önismereti csoportban teljesített módszerspecifikus sajátélmény
 • alkalmasság, az önismereticsoport vezetőjének ajánlása
 • fókusztréner praxis indításának szándéka
 • legalább BA szintű végzettség

 

Követelmények

 • aktív részvétel a 120 órás zárt csoportban történő trénerképzésen (a feltüntetett óraszámok a képzés tanórai (képzési) óraszámait jelentik, amelyek kiegészülnek tanórán kívül teljesítendő gyakorlatokkal, és a vizsgával)
 • fókuszolás tanítása egyéni folyamatban, minimum két személynek. Az egyéni tréning hossza optimális esetben 10 alkalom (indokolt esetben min. 5 alkalom). Az egyéni folyamatok a trénerképzés vezetőjének szupervíziója mellett zajlik, és a követelmény részét képezi az alkalmak jegyzőkönyvezése és tréneri csoportban való feldolgozása.
 • fókuszolás gyakorlás párban: a képzés alkalmai közt valamelyik csoporttárssal kölcsönös kísérés. A páros gyakorlásról önreflektív esszék készítése (min. 5)
 • 20 órás bevezető, módszerbemutató csoport (korábbi nevén: Fókuszolás I. tanfolyam) megtartása egy csoport (minimum 4 fő) részére. A módszerbemutató tervének majd a lebonyolított folyamat jegyzőkönyvének, élményeinek prezentálása és szupervíziós feldolgozása.
 • önreflektív esszék készítése a képzési alkalmakról (min. 5)
 • fókuszolás koordinátor által vezetett elméleti és gyakorlati fókusztréner záróvizsga letétele (a vizsga nem része a 120 óra képzési óraszámnak, a vizsga hossza, létszámtól függően egy vagy két munkanap)
 • 10 %-ot nem meghaladó hiányzás
 • a fókusztréner címet igazoló tanúsítvány feltétele SzPTE regisztráció és a képzés kezdetétől a tagdíj fizetése.

 

Megszerezhető cím és kompetenciák

Fókusztréner cím

A fókusztréner jogosult:

 • fókuszolás egyéni és csoportos keretek között történő tanítására
 • egyéni önismereti folyamatok kísérésére
 • legfeljebb 60 órás fókuszolás-orientált önismereti csoport tartására

A Magyar Fókuszolás-orientált Pszichoterápiás és Fókuszolás Intézet képzési rendjét itt olvashatják.

További képzések

A fókusztréner képzés a fókuszolás orientált terápia alapképzése.

 • A fókusztréner cím megszerzése feltétele a Fókuszolás-orientált terapeuta képzésre való jelentkezésnek.
 • A Magyar Szomato-pszichoterápiás Egyesület két éves elméleti képzésének és a Fókuszolás-orientált terápiás képzés sikeres elvégzésével a Fókuszolás-orientált pszicho-szomatoterapeuta cím használatára jogosult.